Søk
CATERING MENY
  Menu Close

  MILJØ

   

  Matspecialen ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet!

  Klikk her hvis du har forslag til tiltak vi bør se på.

   

  MILJØPOLICY FOR MATSPECIALEN AS

  Matspecialen er I dag en bedrift som stadig er i utvikling og vekst. For å ha kommet så langt har man vært avhengig av satsninger og riktig personell på rett plass. Man er da avhengig av kvalifikasjoner, samt et godt miljø på jobben. Man er avhengig av et godt samarbeid mellom kollegaene og avdelingene.

  For å kunne oppnå det er det viktig å ha gode verdier og mål innen Helse, Miljø og Sikkerhet forankret i bedriften.

  Matspecialen er medlem av Grønt Punkt Norge og er en Miljøfyrtårn bedrift -
   Se sertifikatene våre her!

   

  HELSE

  Matspecialen har fokus på de ansatte og jobber for at de skal få en arbeidsdag med god kvalitet både psykisk og fysisk. Ved å tilrettelegge med fysiske hjelpemidler som forenkler arbeidsdagen i forhold til ergonomi, forminsker man sannsynligheten for et stort sykefravær. Det samme gjelder de psykososiale arbeidsfaktorene som arbeidsmiljø, trivsel og belysning. Det er vist gjennom en årrekke med studier at ved å skape gode arbeidsforhold for den ansatte, vil den ansatte yte mer for bedriften og være villig til å strekke seg lengre i forhold til oppgaver.

  Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet, for slik å få et best mulig miljø på jobb. Vi sier ja til ett fargerikt felleskap, vi vil ha ett inkluderende miljø, uansett hvordan man er. Alle er like viktige.

  Matspecialen har derfor som policy å hele tiden være på utkikk etter relevante og gode hjelpemidler til de ansatte i forhold til avlastning i løpet av arbeidsdagen. Dette kartlegges ved den årlige vernerunden.

  Det har lenge vært ett problem at konditoriet har for liten plass å jobbe på. Dette da de forskjellige prosessene som utføres på konditoriet krever forskjellige temperaturer i lokalet. Det holdes nå på å bygges en ny sjokoladeavdeling, slik at ting som krever lavere temperatur kan flyttes ut dit.

  På kontoret jobbes det kontinuerlig med mulige hjelpemidler i forhold til utfordring med nakke og skuldre og arm. Man holder nå på og ser på mulige avlastningshjelpemidler i forhold til dette.

  Ute på kjøkkenet har vi en sak pågående med gårdeier i forhold til ventilasjonen som ikke fungerer optimalt. Der er det ett firma som er hentet inn igjennom gårdeier.

  Årets mål:

  • Gjennomføre en tilfredshetsundersøkelse blant våre ansatte.
  • Gjennomføre noe sosialt med de ansatte vår og høst.

   

  MILJØ

  Matspecialen ser nødvendigheten med ett godt miljøarbeid. Vi jobber stadig vekk med å forbedre oss og se etter nye løsninger. Vi ser at det stadig er forbedringspotensialet i forhold til mengde emballasje vi får fra våre leverandører. Vi jobber opp mot leverandørene for å få redusert emballasjen.

  Transportkontoret har per i dag en kjøreleder som står inne og legger opp ruter til sjåførene, slik at det blir mest mulig hensiktsmessig kjøring. De har ytret at de ønsker en enklere løsning der, slik at alt kan gå elektronisk ut til sjåførene i stedet for per papir. De ønsker at de kan gå inn i ett system og hente ut opplagte ruter digitalt som overføres til bilens gps. Vi har også skaffet oss en ny el-bil for leveringer i nærområdet.

  Vi jobber med produksjonen, slik at produksjon utføres mest besparende i forhold til strøm, gass og vannforbruk. De ansatte har i utgangspunktet ikke kommet med noen ønsker i forhold til miljø. De er godt kjent med de forskjellige avfallsfraksjonene, og hvor disse befinner seg.

  Når man skal bruke ovnene, er det viktig å utnytte mest mulig av kapasiteten i den enkelte ovnen. Man skal ikke starte en stor Convection ovn for 1 liten baguett.

  Vi ønsker at våre produkter og råvarer skal være miljøvennlige, og ikke utgjøre en fare for miljøet.

  Målet vårt for 2023 er at ikke noen av våre produkter inneholder palmeolje

  Kontor og møtelokaler i 2. etasje har mange spotlamper i hallogenpærer. Disse er nå byttet ut i led pærer. Kontoret har også en del unødig papirforbruk. Vi har hatt ett papirbasert IK-mat system. Det er nå lagt over i elektronisk. Vi jobber nå med å få HMS systemet over til elektronisk versjon også.

  Konditoriet har for lite lagringsplass i forhold til kjøl og frys. De kan ikke lage opp så store batcher de ønsker om gangen på grunn av begrenset lagringsplass. Dette medfører produksjon i mindre batcher og oftere.

   

  SIKKERHET

  Matspecialen legger stor vekt på sikkerhet for våre ansatte. Ved innkjøp av nye maskiner, kartlegges det behov for verneutstyr.

  Det kartlegges også ved den årlige vernerunden. Siden dette årets oppstart var veldig redusert, blir ikke vernerunden utført før i slutten av februar.

   

  Jan Nielsen

  Daglig Leder